Főoldal compas
Főoldal
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Adatvédelmi szabályzat

A jelen Adatvédelmi szabályzat tudatja Önnel (az alábbiakban meghatározott módon), hogy hogyan gyűjti be és használja fel a DS SolidWorks az Ön személyes adatait, és hogyan szabályozhatja Ön az adatai felhasználását.

A Dassault Systèmes SolidWorks Corporation delaware-i illetékességű vállalat (székhelye: 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451, USA) (a továbbiakban „DS SolidWorks”) üzletmenete során Személyes adatokat (meghatározását lásd alább) kezel, ideértve a DS SolidWorks webhelyeit (a „Webhelyek”) használó és böngésző felhasználók, valamint az aktiválás során adatokat megadó felhasználók Személyes adatait is.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a SOLIDWORKS alkalmazások gyerekeknek fogyasztói termékek, és külön adatvédelmi szabályzat vonatkozik rájuk. A DS SolidWorks jelen Adatvédelmi szabályzata nem tér ki a SOLIDWORKS gyermekeknek szóló üzletágára.

1. A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A jelen Adatvédelmi szabályzat rögzíti a Személyes adatok (meghatározását lásd alább) védelmére vonatkozó alapelveket és irányelveket a felhasználók (a továbbiakban: „Ön”, „Öné” és egyéb ragozott alakok) Webhelyeken keresztül begyűjtött, termékregisztráció során megadott, illetve termékeink vagy szolgáltatásaink használata során gyűjtött Személyes adataira vonatkozóan.

A Személyes adatok (a továbbiakban: „Személyes adatok”) olyan adatokat jelentenek, amelyek segítségével egy adott személy azonosítható lehet. A Személyes azonosításra nem alkalmas adatok olyan adatokat jelentenek, amelyek segítségével egy adott személy nem azonosítható.

A DS SolidWorks online és offline módon egyaránt gyűjt Személyes adatokat (pl. egy DS SolidWorks alkalmazott számára önként átadott névjegykártya által is), és a jelen Adatvédelmi szabályzat az adatgyűjtés módjától függetlenül vonatkozik a Személyes adatokra. 

A Webhelyek ide kattintva elérhető Felhasználási feltételei hivatkozás útján a jelen Adatvédelmi szabályzat részét képezik. A Webhelyek Ön általi használata és az Ön által megadott bármely Személyes adat a jelen Adatvédelmi szabályzat és az említett Felhasználási feltételek hatálya alá tartozik.

2. A BEGYŰJTÖTT ADATOK

Az információt külön meg nem adó látogatókról Webhelyeinken többek között az alábbi Személyes adatokat gyűjthetjük:

 • IP-cím
 • a cookie-kban tárolt adatok (részletesebben lásd alább)

Az alábbi célokból információkat megadó felhasználóktól gyűjthető Személyes adatok közé tartozhatnak a következők:

 • IP-cím
 • a cookie-kban tárolt adatok (részletesebben lásd alább)
 • megszólítás
 • utónév és vezetéknév
 • postai cím
 • e-mail-cím
 • telefonszám(ok)
 • felhasználói azonosító és jelszó
 • egyetem, végzettség és elvégzett tanfolyamok
 • szervezet típusa (vállalat, iskola, egyetem stb.), szervezet neve, szervezet mérete, részleg és beosztás
 • iparági és iparágon belüli szektorok
 • azon személyek, akiknek a vásárolt termékek kiszállításra kerülnek
 • pénzügyi adatok (bankkártya száma és lejárati dátuma, a kártyatulajdonos neve és címe)
 • MAC-cím
 • az alább felsorolt célok szempontjából fontos bármilyen egyéb adatok

A begyűjtött Személyes adatok ugyanakkor minden esetben azon adatokra korlátozódnak, amelyek az alábbi, 4. szakaszban foglalt célok szempontjából szükségesek.

A Webhely bizonyos funkcióinak és szolgáltatásainak használatával kapcsolatban a DS SolidWorks kötelezővé teszi, hogy Ön bizonyos Személyes adatokat adjon meg, amikor az adott Webhelyre látogat, illetve a Webhelyet használja.  Ön szabadon eldöntheti, hogy megadja-e a Személyes adatai egészét vagy részét. Ugyanakkor ha Ön úgy dönt, hogy nem biztosítja a Személyes adatai egészét vagy részét, akkor előfordulhat, hogy az alábbi, 4. szakaszban foglalt célok elérése nem lesz lehetséges, a Webhelyek bizonyos területei és funkciói nem fognak megfelelően működni, és/vagy az Ön számára nem lesz lehetséges a Webhelyek bizonyos oldalainak elérése. Elsősorban az fordulhat elő, hogy Ön nem lesz jogosult a termékek vagy szolgáltatások Webhelyeken keresztüli megvásárlására.

3. GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A DS SolidWorks termékeket és szolgáltatásokat nem reklámozzuk 13 év alatti gyermekek számára, és a DS SolidWorks tudatosan nem gyűjt és nem tárol Személyes adatokat 13 évesnél fiatalabb gyermekektől (ez alól kivételt képeznek a SOLIDWORKS alkalmazások gyerekeknek, amelyekre külön adatvédelmi szabályzat vonatkozik). A DS SolidWorks nem gyűjt továbbá Személyes adatokat 13, 14 vagy 15 éves felhasználóitól, és nem küld marketingcélú e-mail üzeneteket nekik, kivéve ha a helyi adatvédelmi jogszabályok ezt megengedik.

A DS SolidWorks bizonyos termékei és szolgáltatásai megfelelőek lehetnek gyermekek általi használatra, ugyanakkor a helyi adatvédelmi jogszabályok szerint kiskorúnak számító gyermekek csak szülő/gyám általi előzetes hozzájárulás mellett hozhatnak létre DS SolidWorks-fiókot vagy regisztrálhatnak terméket. A tanárok és iskolai adminisztrátorok (a szülőktől/gyámoktól kapott előzetes felhatalmazás nyomán) adhatnak beleegyezést a szülők/gyámok helyett a gyermekek Személyes adatainak gyűjtéséhez.

Ha egy szülő/gyám arról értesül, hogy gyermeke az ő felhatalmazása (vagy jogosult tanár/iskolai adminisztrátor felhatalmazása) nélkül adott meg Személyes adatokat a DS SolidWorks részére, kérheti a DS SolidWorks vállalattól az ilyen Személyes adatok törlését és a gyermek fiókjának megszüntetését, e-mailt küldve a privacy@solidworks.com címre.

Ha a DS SolidWorks tudomására jut, hogy a helyi adatvédelmi jogszabályok értelmében kiskorúnak számító gyermektől gyűjtött be Személyes adatokat szülő/gyám hozzájárulása nélkül, a DS SolidWorks megteszi a szükséges lépéseket a szülő/gyám hozzájárulásának beszerzéséhez vagy a Személyes adatok törléséhez és a gyermek fiókjának megszüntetéséhez.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJAI

A DS SolidWorks üzletmenetének folytatása céljából gyűjt és használ Személyes adatokat. Ezt az alábbi célokból és jogalapok szerint teszi:

 • Az információt külön meg nem adó látogatóktól Webhelyeinken gyűjtött Személyes adatok kezelése, az Ön előzetes hozzájárulásának beszerzése mellett, ha ez jogszabályilag kötelező (például Ön az Európai Unió, Izland, Liechtenstein vagy Norvégia lakosa):
  • az Ön felhasználói élményének javítása; és
  • annak megjegyzése, hogy Ön már megadta a szükséges információkat, és ezek újbóli bekérése nem szükséges.
 • Az információt a fenti célok valamelyike miatt külön megadó látogatóktól Webhelyeinken gyűjtött Személyes adatok kezelése, az Ön előzetes hozzájárulásának beszerzése mellett, ha ez jogszabályilag kötelező (például Ön az Európai Unió, Izland, Liechtenstein vagy Norvégia lakosa):
  • annak céljából, hogy Ön képes legyen a DS SolidWorks termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk lekérésére és fogadására a DS SolidWorks és vagy viszonteladói felől;
  • annak érdekében, hogy Ön személyre szabott, interaktív módon használhassa a Webhelyeket;
  • annak céljából, hogy biztosítottak legyenek az Ön által támasztott követelmények és érdeklődési körök, és a legmegfelelőbb termékeket és/vagy szolgáltatásokat biztosíthassuk az Ön számára;
  • annak céljából, hogy Ön részt vehessen marketingtevékenységekben és felmérésekben; és
  • hogy Ön regisztrálhasson szemináriumokra, webináriumokra és eseményekre.
 • A szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelési tevékenységek:
  • annak érdekében, hogy Ön felhasználói fiókot hozhasson létre és tarthasson fenn, ezáltal pedig specializált dokumentációra és műszaki segítségre tehessen szert;
  • annak érdekében, hogy Ön feliratkozhasson egy kereskedelmi vagy támogatási szolgáltatásra;
  • annak érdekében, hogy Ön megvásárolhassa online módon bizonyos termékeinket és/vagy szolgáltatásainkat;
  • annak céljából, hogy Ön kommunikálhasson a Webhelyek más felhasználóival;
  • hogy lehetővé tegye a DS SolidWorks számára üzleti kapcsolatainak kezelését, beleértve az értékesítési lehetőségeket, a kereskedelmi ajánlatokat, a beszerzést, a szerződéskötést, a rendeléseket és a számlázást, többek között a kommunikációs szolgáltatásokat (csevegések, e-mail, hangüzenetek stb. adatai) is beleértve;
  • annak érdekében, hogy Önnek kereskedelmi vagy támogatási szolgáltatásokat nyújthassunk;
  • a DS SolidWorks kutatás-fejlesztési tevékenységeinek támogatása céljából, ideértve a funkciókérések, a termékproblémák és a termékstabilitás kezelését is; és
  • hogy kezelni tudjuk az Ön képzési és/vagy tanúsítási lehetőségeit a DS SolidWorks termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban.
 • A DS SolidWorks jogos érdekein alapuló adatkezelés:
  • az Ön álláspályázatának vagy más toborzási forrásoknak a kezelése;
  • szoftverkalózkodás-ellenes és megfelelőségi programunk irányítása; és
  • a DS SolidWorks kötelezettségeinek teljesítése a hatályos exportszabályozások, kereskedelmi szankciók és embargók tekintetében, ideértve különösen az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó rendelkezéseit. Ide tartozhatnak például a következők (i) a felhasználói regisztrációs adatok, valamint az Ön által megadott azonosító adatok automatikus ellenőrzései a jelen előírások szerint, többek között a szankciólistákkal való összevetéssel is; (ii) ezeknek az ellenőrzéseknek a rendszeres megismétlése a szankciólisták frissítésekor, illetve az Ön adatainak változásakor; (iii) a DS SolidWorks szolgáltatásai és rendszerei elérésének letiltása egyezés esetén; és (iv) kapcsolatfelvétel Önnel azonosítás céljából potenciális egyezés esetén.

A DS SolidWorks továbbá a Dassault Systèmes DraftSight® szoftver aktiválási adatait is gyűjti és kezeli, valamint a DraftSight ügyfelek által megadott ilyen adatokat és kiegészítő adatokat marketing célra használja fel (pl. hírlevelek és ajánlatok küldése a DraftSight ügyfelek számára).

Ha Ön regisztrál a DS SolidWorks által szervezett valamely eseményre, a DS SolidWorks megoszthatja az Ön nevét, e-mail-címét és cégének nevét az esemény más résztvevőivel és támogatóival, elősegítve az Ön és más felek közötti kommunikációt és eszmecserét. A DS SolidWorks egészségügyi adatokat is bekérhet Öntől, kizárólag abból a célból, hogy felmérje a kisegítő lehetőségek vagy a speciális étrend esetleges igényeit az esemény során.

A hatályos jogszabályok betartása mellett, ha Ön megad nekünk valamilyen személyes adatot, például e-mail-címét, Ön kifejezetten felhatalmazza a DS SolidWorks vállalatot és annak leányvállalatait (a „3DS vállalatcsoport” tagjai), hogy egyéb vonatkozó Személyes adatokkal együtt felhasználja e-mail-címét arra, hogy kereskedelmi vagy marketingcélú tájékoztatást küldjön az Ön számára. A DS SolidWorks felhasználhatja az Ön e-mail-címét adminisztratív célokra, illetve egyéb, nem marketingcélú kommunikációra (például hogy értesítsük Önt Webhelyeink jelentősebb módosításairól).

5. A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE

A DS SolidWorks csak a szükséges ideig tárolja a Személyes adatokat. A megőrzési időtartamok az adatkategóriától és az adatkezelési tevékenységtől függően eltérőek.

Ha a DS SolidWorks az Ön Személyes adatait a hatályos jogszabályok vagy az Ön beleegyezése alapján kezeli, a DS SolidWorks a következők szerint fogja tárolni személyes adatait: (i) csak a fent meghatározott célok teljesülésének idejéig, (ii) ha a DS SolidWorks jogos érdeke a Személyes adatok további felhasználását kívánja meg, kivéve ha Ön tiltakozik Személyes adatainak DS SolidWorks általi kezelése ellen, vagy (iii) ha az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik, a hozzájárulás visszavonásáig.  Ugyanakkor ha a hatályos jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt írnak elő, vagy a Személyes adatokra peres eljárásban való bizonyítás vagy védelem miatt van szükség, akkor a DS SolidWorks vagy a vonatkozó megőrzési időszak végéig, vagy a szóban forgó peres eljárások teljes lezárultáig őrzi meg a Személyes adatokat.

6. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS A TOVÁBBÍTÁSOK CÍMZETTJEI

Ha Ön az Egyesült Államokon kívüli helyről fér hozzá a Webhelyhez, kérjük, vegye figyelembe, hogy a Webhely használatának folytatásával – amelyre vonatkozóan Massachusetts állam törvényei, a vonatkozó Felhasználási feltételek és a jelen Adatvédelmi szabályzat az irányadó – az Ön Személyes adatai az Egyesült Államok területére továbbíthatók, és Ön a beleegyezését adja ezen adattovábbításhoz.

Egy globális csoport részeként a DS SolidWorks a rendelkezésre álló technológiák alkalmazásával képes a Személyes adatok hatékony kezelésére, valamint online vagy egyéb módon, a leányvállalatai nemzetközi működése révén szert tenni a Személyes adatokra.  A Webhelyen keresztül Személyes adatok begyűjtésére kerülhet sor, amelyeket a későbbiekben a DS SolidWorks egyik leányvállalata számára küldhetünk tovább a jelen Adatvédelmi szabályzat 4. szakaszában leírt célokból történő felhasználás céljából.

Azokban az esetekben, ha a DS SolidWorks vállalatnak tudomása van arról, hogy egy külső fél, amely számára a DS SolidWorks Személyes adatokat biztosított a fenti 4. szakaszban felsorolt célokból, a jelen Adatvédelmi szabályzatnak vagy a vonatkozó törvényi szabályozásnak ellentmondó módon használja fel vagy fedi fel a Személyes adatokat, a DS SolidWorks észszerű lépéseket fog tenni az effajta felhasználás vagy felfedés megelőzése vagy megállítása érdekében.

Önnek lehetősége lesz eldönteni, hogy felhatalmazza-e a DS SolidWorks vállalatot a Személyes adatainak az eredeti begyűjtési céljuktól eltérő célra történő felhasználására.

A DS SolidWorks emellett akkor is Személyes adatokat fog átadni külső felek számára, ha a DS SolidWorks úgy határozza meg, hogy az ilyen adatközlés műszaki okokból szükséges (pl. külső fél által biztosított üzemeltetési szolgáltatásokhoz), vagy a DS SolidWorks jogi érdekeinek védelme érdekében van rá szükség (pl. külső fél általi felvásárlás vagy fúzió esetén, illetve a DS SolidWorks teljes vagy részleges végelszámolása esetén).

Emellett a DS SolidWorks megoszthatja az Ön Személyes adatait az Önnel kapcsolatban megbízott vagy az Ön lakóhelye szerinti területért felelős viszonteladóval. A DS SolidWorks továbbá akkor is megoszthatja az Ön Személyes adatait az üzleti partnerekkel, amikor a DS SolidWorks és az üzleti partner együttesen egy eseményt szponzorál, vagy együttesen vesz részt marketinges promócióban, amelyen, illetve amelyben Ön is részt vesz.

Ha a hatályos jogszabályok megengedik, a DS SolidWorks emellett olyan külső féllel is megoszthatja az Ön Személyes adatait, akinek az Ön által hozzáférni kívánt tartalom a tulajdonában van, pl. egy alkatrészmodell külső beszállítója esetében. Az ilyen tartalmakhoz való hozzáféréssel Ön a beleegyezését adja a DS SolidWorks számára ahhoz, hogy a Személyes adatait elküldje a tartalom tulajdonosa számára, és tudomásul veszi, hogy a Személyes adatait a tartalom tulajdonosa a saját adatvédelmi szabályzatának megfelelően fogja feldolgozni.

A DS SolidWorks ezeket a személyes adatokat felfedheti, amennyiben azt jogszabály írja elő, vagy ha a DS SolidWorks jóhiszemű megítélése szerint az adatok felfedése észszerűen szükséges a jogi eljárásoknak való megfeleléshez (pl. utasítás, idézés vagy egyéb bírósági rendelet), illetve a DS SolidWorks, ügyfeleink vagy a köz jogainak, tulajdonának vagy személyes biztonságának védelme érdekében.

Ha a vonatkozó törvényi szabályozás lehetővé teszi, a DS SolidWorks abból a célból is megoszthatja az Ön Személyes adatait külső felekkel, hogy az Ön számára célzott marketinget és hirdetéseket biztosítson.

Az adatok átadására az interneten keresztül, levélben, faxon vagy egyéb olyan módon kerülhet sor, amelyet a DS SolidWorks megfelelőnek és a vonatkozó törvényi szabályozásokkal összhangban lévőnek ítél meg.

7. AZ ADATOK ELÉRÉSÉHEZ ÉS HELYESBÍTÉSÉHEZ VALÓ JOG; TOVÁBBI JOGOK

A DS SolidWorks észszerű lépéseket fog tenni annak biztosítása érdekében, hogy a begyűjtött Személyes adatok felhasználására a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt célokból kerüljön sor, és hogy a Személyes adatok helyesek és naprakészek legyenek.

Önnek jogában áll hozzáférni a Személyes adataihoz. Emellett jogában áll a Személyes adatai helyesbítésére, kiegészítésére, frissítésére és törlésére vonatkozó kérést tenni. Jogában áll továbbá másolatot kérni a DS SolidWorks által tárolt Személyes adatokról.

Ha Ön rendelkezik felhasználói fiókkal, akkor a fiókjába való bejelentkezéssel gyakorolhatja a Személyes adatokhoz való hozzáférésre és a helyesbítésükre vonatkozó jogát. Ellenkező esetben a privacy@solidworks.com e-mail-címre küldött e-mail segítségével gyakorolhatja a Személyes adatokhoz való hozzáférésre és a helyesbítésükre vonatkozó jogát.

A DS SolidWorks fenntartja a jogot arra, hogy a kérés hatókörétől függően észszerű díjat számoljon fel az esetleges költségekért, amelyek az ilyen, Személyes adatokkal kapcsolatos hozzáférésből, módosításból és törlésből adódóan merülnek fel.  A DS SolidWorks korlátozott körülmények fennállása esetén megtagadhatja a Személyes adatokhoz való hozzáférést, a vonatkozó törvényi szabályozások és jogszabályok által meghatározott módon.

8. ADATBIZTONSÁG

A DS SolidWorks vállalja az Ön által átadott Személyes adatok védelmének és biztonságának biztosítását, hogy biztosítható legyen az Ön Személyes adatainak bizalmas kezelése, és megelőzhető legyen az Ön Személyes adatainak eltorzulása, károsodása, megsemmisülése vagy jogosulatlan felek számára történő felfedése.

A DS SolidWorks észszerű fizikai, elektronikus és szervezési biztosítékokat tart fenn a Személyes adatok elvesztéssel, helytelen felhasználással és jogosulatlan hozzáféréssel, felfedéssel, módosítással és megsemmisüléssel szembeni védelme érdekében.  Ezen biztosítékok részeként a DS SolidWorks kifinomult technológiát alkalmaz, amelynek célja a Személyes adatok átvitel közbeni védelmének biztosítása, valamint az átviteli hibák és a külső felek által végzett jogosulatlan tevékenységek megelőzése.  Ugyanakkor míg a DS SolidWorks mindent megtesz az Ön Személyes adatainak védelme érdekében, az interneten keresztüli adatátvitel elkerülhetetlen kockázatainak fényében a DS SolidWorks nem tud teljes körű védelmet biztosítani a Személyes adatok átvitele közben fellépő esetleges, a DS SolidWorks érdemleges befolyásán kívül álló hibákkal szemben.

Mivel a Személyes adatok bizalmasak lehetnek, a velük kapcsolatos hozzáférés a 3DS Group vállalatok olyan alkalmazottaira, alvállalkozóira, viszonteladóira és beszállítóira korlátozott, akiknek a feladatköreik teljesítéséhez szükségük van az adatok ismeretére. Minden olyan személyre, aki hozzáféréssel rendelkezik az Ön Személyes adataihoz, titoktartási kötelezettség vonatkozik, és amennyiben nem felelnek meg ezen kötelezettségeknek, fegyelmi eljárás és/vagy egyéb jogkövetkezmények vonatkozhatnak rájuk.

Ugyanakkor fontos, hogy Ön is körültekintően járjon el a Személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében. Ön tartozik felelősséggel a jelszava és a felhasználói fiókjában szereplő adatok bizalmas kezeléséért. Ebből kifolyólag mindenképpen ki kell jelentkeznie az adott munkamenetből, amennyiben a számítógépet másokkal megosztva használja.

9. COOKIE-K

A Webhelyek cookie-kat és egyéb technológiákat (együtt: „cookie-k”) használhatnak, amelyek Személyes adatok begyűjtésére és tárolására alkalmasak. A cookie-k szöveges fájlok, amelyeket olyan célból tárolnak és használnak fel, hogy személyes azonosításra nem alkalmas és személyes adatokat rögzítsenek a Webhelyek Ön általi böngészésével és használatával kapcsolatban. A cookie-k lehetnek állandóak (amelyek azt követően is megmaradnak, hogy Ön bezárja böngészőjét, hogy a Webhelyeken Ön által tett következő látogatások során is felhasználhatóak legyenek), illetve ideiglenesek (amelyek törlődnek böngészője bezárásakor).

A DS SolidWorks a következő célokra használhat cookie-kat:

 • az Ön felhasználói élményének javítása, pl. a következők által: 
  • egy szolgáltatás képessé tétele arra, hogy felismerje az Ön készülékét, hogy ne legyen szükség ugyanazon adatok több alkalommal történő megadására, valamint
  • annak felismerése, hogy Ön már megadott felhasználónevet és jelszót, ezért ne legyen szükség ezek több alkalommal történő megadására.
 • a Webhelyek forgalmának és adatainak elemzése a következő célokból:
  • annak mérése, hogy hányan használják a Webhelyeket, hogy azok használata és navigálása könnyebbé válhasson, és megfelelő teljesítmény álljon rendelkezésre a gyors működésükhöz, valamint
  • a Webhelyek felhasználók általi használatának jobb megértése, hogy a DS SolidWorks javíthassa a Webhelyek funkcionalitását és teljesítményét.

A Webhelyek hatékonyságának mérésére a DS SolidWorks harmadik fél szolgáltatókat is igénybe vehet (pl. Adobe Analytics, Google Analytics, Piwik, DART, LinkedIn), különösen az alábbi célokból:

 • az Ön böngészési szokásainak elemzése és a Webhelyek látogatóközönségének mérése,
 • az Ön érdeklődési köreinek elemzése, illetve célzott marketing és hirdetések biztosítása az Ön számára, valamint
 • annak lehetővé tétele, hogy Ön a Webhelyekről származó tartalmakat oszthasson meg másokkal a közösségi hálózatokban, és hogy mások is megtudhassák, milyen tartalmakat tekint meg, és hogyan vélekedik ezen tartalmakról (pl. a Facebook „Tetszik” gombja segítségével).

Ilyen esetekben a külső szolgáltatók által biztosított cookie-k felhasználására és tárolására kerülhet sor.  Az ezen cookie-k által létrehozott adatok továbbításakor a cookie-k beállításai biztosítják, hogy az IP-címek névtelenek maradjanak a földrajzi lokalizáció és a tárolás előtt. Külső szolgáltatóink a Webhelyek Ön általi használatának kiértékelésére fogják felhasználni ezeket az adatokat, jelentéseket gyűjtve a Webhelyekkel kapcsolatos tevékenységeket illetően a DS SolidWorks számára, hogy jobb, az Ön igényeinek még inkább megfelelő szolgáltatásokat nyújthassunk az Ön számára, és az Ön igényeinek megfelelő hirdetésekkel szolgálhassunk. A cookie-k az Ön IP-címét nem fogják összekötni semmilyen egyéb, tárolt adattal.

A Webhelyek böngészése során a cookie-k alapértelmezés szerint engedélyezve vannak, és az adatok helyileg olvashatók és tárolhatók lehetnek az Ön készülékén, hacsak böngészője beállításai nem tiltják ezt. A DS SolidWorks értesíteni fogja Önt a cookie-k használatáról a Webhelyek Ön általi első elérésekor egyes készülékeiről. A DS SolidWorks csak az Ön kifejezett beleegyezése után helyez el bármilyen cookie-t. Dönthet az összes vagy csak néhány típusú cookie elfogadásáról vagy elutasításáról. Emellett úgy is konfigurálhatja böngészőjét, hogy minden cookie-t elutasítson (a webes elemzési szolgáltatásokra használt cookie-kat is beleértve); azonban ha így tesz, akkor előfordulhat, hogy a Webhelyek bizonyos területei és funkciói nem fognak megfelelően működni, és/vagy Ön nem fog hozzáféréssel rendelkezni a Webhelyek bizonyos részeihez vagy szolgáltatásaihoz.

Ide kattintva olvashat bővebbencookie-król és a beállítási lehetőségekről.

10. A DS SOLIDWORKS HATÁSKÖRÉBE NEM TARTOZÓ WEBHELYEKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

A Webhelyek olyan külső webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára.

A DS SolidWorks nem vonja ellenőrzés alá a külső webhelyeken közölt tartalmakat és a külső felek olyan Személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatait, amelyeket esetlegesen begyűjtenek, és ebből kifolyólag nem tartoznak a DS SolidWorks hatáskörébe. Ebből következőleg a DS SolidWorks minden felelősséget elhárít a külső felek webhelyeire, valamint a külső felek Személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlataira vonatkozóan.

Ezért tehát az Ön felelőssége, hogy tájékozódjon a külső felek adatvédelmi szabályzatairól.

11. VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE

Bár a DS SolidWorks észszerű biztosítékokat vezetett be a Személyes adatok védelme érdekében, tisztában vagyunk azzal, hogy nincs olyan módja a Személyes adatok átvitelének és tárolásának, amely teljes mértékben biztonságos lenne.

A DS SolidWorks elkötelezett a Személyes adatok bizalmas kezelésének biztosítása mellett. Amennyiben Önnek oka van azt feltételezni, hogy a Személyes adatai veszélyben vannak vagy nem megfelelő módon használják fel őket, vegye fel a kapcsolatot a DS SolidWorks vállalattal a következő e-mail-címen: privacy@solidworks.com.  

A DS SolidWorks kivizsgálja a Személyes adatok felhasználásával és felfedésével kapcsolatos panaszokat, és megkísérli a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt alapelveknek megfelelően rendezni őket.

A Személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és a Személyes adatok helytelen felhasználása a helyi törvényi szabályozások értelmében törvénysértésnek minősülhet.

Ha az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió, Izland, Liechtenstein vagy Norvégia, Ön panaszt tehet az illetékes adatvédelmi hatóságnál is.

12. KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha bármilyen további kérdése lenne a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, a DS SolidWorks által küldött kommunikációról való leiratkozásról vagy a Személyes adatai kapcsán Önt megillető jogokról, kérjük írjon a privacy@solidworks.com e-mail-címre.

A 3DS vállalatcsoport adatvédelmi tisztviselőjének is írhat a 3DS.Compliance-Privacy@3ds.com e-mail-címen.

13. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYBALÉPÉSÉNEK DÁTUMA ÉS MÓDOSÍTÁSAI

A jelen Adatvédelmi szabályzat frissítésére a DS SolidWorks követelményeinek és körülményeinek megfelelően, illetve a vonatkozó törvényi szabályozásoknak és előírásoknak megfelelően kerülhet sor. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a szabályzat esetleges frissítéseit.

Az Adatvédelmi szabályzat jelentősebb módosítása esetén a DS SolidWorks e-mailben vagy a Webhelyeken való közzététel útján is tájékoztathatja Önt.

Utolsó módosítás: Az Adatvédelmi szabályzat legutóbbi frissítése: 2018. június 13.